Wszyscy działający w naszym kraju operatorzy komórkowi – Polkomtel (m.in. Plus, 36,6), Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile, Heyah), PTK Centertel (Orange) i P4 (Play) – zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję – uznał Urząd Ochony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na nich karę ponad 113 mln zł. Sprawa dotyczy opóźniania rozwoju usługi telewizji w telefonach komórkowych na […]