Komisja Europejska skierowała zapytania do 16 państw członkowskich UE, które do tej pory nie wdrożyły całkowicie unijnych przepisów telekomunikacyjnych do prawa krajowego, mimo iż ostateczny termin wdrożenia upłynął 25. maja tego roku.